Bezpečnostné dvere Košice – funkcie a výhody

 

bezpečnostné dvere Košice

Zanedbať otázku bezpečnosti sa neoplatí. Z hľadiska vlámania patria dvere a okná medzi najrizikovejšie miesta stavby a sú prvou a často aj jedinou prekážkou pri násilnom vniknutí do domu, či bytu.

 

Zlodej dokáže spôsobiť veľkú finančnú škodu už len tým, že poškodí vchodové dvere. Ak si z nášho domu, či bytu odnesie televízor, rádio, počítač a inú elektroniku tak finančná škoda stúpa veľmi vysoko.

 

Poškodené spomienkové predmety, rodinné fotografie a iné, pre niekoho nepodstatné drobnosti však nikto nenahradí. Súkromie je oveľa dôležitejšie ako hmotné veci, ktoré si neskôr môžeme kúpiť.

 

Ako si vybrať kvalitné bezpečnostné dvere ?

Pri výbere je potrebné zvážiť rôzne skutočnosti. Kvalitné bezpečnostné dvere majú pevnú oceľovú konštrukciu s celoplošnou oceľovou platňou, tepelnou a zvukovou izoláciou a rozvorovým systémom.

Bezpečnostné dvere sa vo všeobecnosti zaraďujú do viacerých bezpečnostných tried, pričom platí, že čím vyššie číslo, tým vyšší stupeň ochrany. Odborníci odporúčajú 3. bezpečnostnú triedu odolnosti, v ktorej musia dvere odolať dvojnásobnému tlaku ako dvere v 2.bezpečnostnej triede. Takéto dvere musia tvoriť celok so špeciálnou oceľovou zárubňou, zámkom, bezpečnostnou vložkou, bezpečnostným kovaním a prípadne zasklením na rovnakej bezpečnostnej úrovni.

Preto si stále nechajte predložiť certifikáty:

 • odolnosti proti vlámaniu podľa ENV 1627
 • stupňa utajenia podľa NBÚ
 • požiarnej odolnosti

Certifikát ktorému nerozumiete, neakceptujte. Môže sa vzťahovať na nepodstatné vlastnosti dverí !

Kvalitné bezpečnostné dvere spĺňajú nasledovné kritériá:

 1. Bezpečnostná certifikácia dverí podľa Euronormy ENV 1627
 2. Certifikát utajenia podľa Národného Bezpečnostného Úradu – NBÚ
 3. Požiarna certifikácia dverí podľa STN EN 13501 – EI30-C3, EW30-C3, D3
 4. Certifikát zhody o stavebných výrobkoch
 5. Licencia technickej služby za účelom montáže bezpečnostných dverí s viacbodovým mechanizmom
 6. Protihluková odolnosť – zvuková nepriezvučnosť
 7. ZÁRUKA na uzamykací mechanizmus
 8. Poskytovanie zárurčného a pozáručného servisu
 9. Špeciálne spevnená oceľová bezpečnostná zárubeň

 

Prídte si do našej vzorkovne Košice vybrať tie najlepšie bezpečnostné dvere pre Vás.

Bezpečnostné dvere Košice – Secdoor.